1- آشنا کردن دانشجویان با مباحث الکترونیک قدرت و زیرموضوعات آن

2- ایجاد انگیزه در دانشجویان نخبه و مستعد کشور برای فعالیت در این زمینه

3- ارتقاء سطح علمی مهندسین کشور با حضور برترین متخصصان

4- تلاش در برطرف کردن نیازهای شناسایی شده صنعت کشور و یا تسریع آن

5- بررسی جایگاه کنونی کشور در زمینه الکترونیک قدرت و پیشرفت‌های آن

6- فراهم آوردن زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه و پیش‌بینی همکاری‌های آتی

7- بسترسازی برای تبادل نظر اندیشمندان و ایجاد ارتباط فعالان صنعتی با یکدیگر

8- استفاده بخش صنعتی از پژوهش ­های محققین و آرای صاحب نظران

9- پیش‌بینی و شناسایی نیازهای کنونی و احتیاجات احتمالی آینده کشور توسط متخصصین امر

10- بررسی چشم ­انداز فعالیت‌های بخش خصوصی در این زمینه و گسترش آن

11- شناسایی نخبگان علمی و معرفی آن­ها به صنعت

12- عرضه آخرین دستاوردها و پیشرفت ­های تکنولوژی به شرکت ­کنندگان و متخصصین

13- فراهم کردن زمینه تبادل تکنولوژیک بین المللی بین شرکت­ها