پروفسور لئو لورنتس - Infineon Technologies Munich، آلمان
ادوات نیمه هادی قدرت – روند تکنولوژیک و چالش­های کاربردی
 
     
دکتر نادمی  
دکتر حامد نادمی - ABB Group، نروژ
ساختارها و استراتژی ­های الکترونیک قدرت در برق رسانی سکوهای دریایی و تاسیسات زیر دریا
 
     
 
پروفسور جرارد-آندره کاپولینو - "University of Picardie "Jules Verne، فرانسه
محرکه های الکتریکی مدرن: از مجتمع سازی تا تکنیک­ های تحمل پذیری خطا


     
 
پروفسور امید فراتی کاشانی - Coburg University، آلمان
درآمدی بر کاربردهای الکترونیک قدرت و محرکه­ های الکتریکی در صنعت آلمان
 
     
 
پروفسور صدیق باشا - SuperGrid Institute، فرانسه
الکترونیک قدرت و شبکه های بزرگ آینده
 
     
 

پروفسور شاهرخ فرهنگی - دانشگاه تهران

دکتر بابک فرهنگی - دانشگاه تهران

پیشرفت های اخیر در مبدل های فتوولتاییک متصل به شبکه؛ مروری بر روند دانشگاهی و صنعتی آن
 
     
 

پروفسور صادق واعظ زاده - دانشگاه تهران

انتقال توان بدون تماس؛ فرصت ها و چالش ها