برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

فرم شرکت در سمینار

آزاد

3,000,000

ریال
ثبت نام در سمینار به معنی امکان حضور در جلسات سخنرانی، نشست های ارائه ی مقاله، میزگردهای صنعتی، بازدید از نمایشگاه جانبی و صرف وعده های ناهار و پذیرایی می باشد.

دانشجویان

1,000,000

ریال
ثبت نام در سمینار به معنی امکان حضور در جلسات سخنرانی، نشست های ارائه ی مقاله، میزگردهای صنعتی، بازدید از نمایشگاه جانبی و صرف وعده های ناهار و پذیرایی می باشد.
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.