برنامه زمانی روزهای سمینار

توجه: موضوع، شرح خلاصه اهداف و افراد ارائه دهنده کارگاه های آموزشی و همچنین عنوان میزگردهای تخصصی و افراد حاضر در آن، پس از نهایی شدن در سایت سمینار اعلام می گردد.

همچنین اطلاعاتی نظیر نحوه پذیرش، محل برگزاری هر رویداد، شرح کامل برنامه های افتتاحیه و اختتامیه و سایر نکات مورد نیاز، در هفته های منتهی به سمینار اعلام خواهد شد.