تمدید مهلت ارسال مقالات
1393-09-12
تمدید مهلت ارسال مقالات

مهلت ارسال مقاله کامل تا 24 آذر ماه تمدید شد. پس از این تاریخ، دیگر تمدیدی برای مهلت ارسال مقالات در نظر گرفته نخواهد شد.

لازم به ذکر است که ارسال مقاله هزینه ای برای نویسنده یا نویسندگان در بر نخواهد داشت.

مقالات برگزیده سمینار پس از بررسی توسط کمیته علمی نشریه انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران، در آن نشریه به چاپ خواهند رسید.
همچنین مقالات برگزیده به صورت اینترنتی در سایت سیویلیکا نمایه می شوند.