تمدید مهلت مرحله اول مسابقه
1393-07-27
تمدید مهلت مرحله اول مسابقه

آخرین مهلت ارسال طرح های مرحله اول مسابقه، تا تاریخ 14 آبان ماه تمدید شد.
از تمام تیم هایی که قصد شرکت در مسابقه را دارند، تقاضا می شود فرم ثبت نام را هرچه سریعتر تکمیل کرده و ارسال نمایند. لازم به ذکر است که ثبت نام در مسابقه به صورت رایگان می باشد و تیم هایی که ثبت نام می نمایند، تا پایان مهلت اعلام شده برای مرحله اول مسابقه، فرصت دارند طرح خود را ارسال نمایند.