فراخوان مسابقه
1393-05-25
فراخوان مسابقه

مسابقه علمی-صنعتی دانشجویی دانشکده صنعتی شریف، با موضوع "طراحی و ساخت منبع تغذیه مخابراتی" همزمان با سمینار در محل دانشگاه برگزار خواهد شد.

جهت اطلاع از جزئیات شرکت در مسابقه به بخش مسابقه مراجعه نمایید.