سیستم ­ها و شبکه

 • الکترونیک قدرت در سیستم­ های انرژی های تجدید پذیر
 • الکترونیک قدرت در سیستم ­های قدرت و شبکه هوشمند
 • الکترونیک قدرت در سیستم ­های حمل و نقل
 • کیفیت برق، سازگاری الکترومغناطیسی، فیلتر و اصلاح ضریب توان
 •  سیستم های مکاترونیک و روباتیک، اتوماسیون صنعتی

 

مبدل ها و منابع تغذیه

 • نیمه هادی ­های قدرت
 • ساختارهای جدید مبدل­ ها
 • مبدل­ های تشدیدی
 • کنترل مبدل ­های الکترونیک قدرت
 • منابع تغذیه
 • مدل ­سازی و شبیه سازی در الکترونیک قدرت

 

کنترل ماشین های الکتریکی، محرکه­ ها، حسگرها

 • کنترل ماشین های DC و AC
 • کنترل محرک ه­های پله ­ای و موتورهای رلوکتانس
 • حسگرها
 • محرکه­ های سروو
 • محرکه ­های چندموتوره